Koko maan liikennesuorite autolajeittain vuosina 1970 - 2003
Excel-tauluna