paluu

KEHÄ II VÄLILLÄ TURUNTIE – HÄMEENLINNANVÄYLÄ

Ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA) ja alustava yleissuunnittelu

 

Ympäristövaikutusten arviointiselostus on valmistunut

Uudenmaan tiepiiri käynnisti yhteistyössä Espoon, Helsingin ja Vantaan kaupunkien kanssa alkuvuonna 2001 Kehä II:n jatkeen ympäristövaikutusten arviointimenettelyn YVA-lain mukaisesti. Arviointimenettely on edennyt selostusvaiheeseen.

Kehä II:n jatkeen ympäristövaikutusten arviointiselostus on valmistunut. Arviointiselostuksessa on esitetty tutkitut vaihtoehdot, niiden merkittävimmät ympäristövaikutukset ja arvioinnin tulokset.

Arviointiselostuksessa on kuvattu seuraavien vaihtoehtojen ympäristövaikutukset:

Arviointiselostusta esitellään yleisölle

Arviointiselostusta esitellään yleisölle suunnitelmanäyttelyissä, jotka pidetään seuraavasti:

Arviointiselostus on nähtävillä myös Tiehallinnon palvelupisteessä Pasilassa, Espoon kaupunkisuunnittelukeskuksessa, Helsingin kaupunkisuunnitteluvirastossa, Vantaan maankäyttötoimen asiakaspalvelupisteessä Tikkurilassa, Leppävaaran kirjastossa, Myyrmäen yhteispalvelupisteessä, Myyrmäen kirjastossa, Malminkartanon kirjastossa ja Kauniaisten kaupungintalolla ja kirjastossa. Ympäristövaikutusten arviointiselostuksen tiivistelmä ja suunnitelmakartat ovat esillä myös hankkeen internet-sivulla osoitteessa www.tiehallinto.fi/keha2.

Alueen asukkailla, yhteisöillä ja muilla asiasta kiinnostuneilla on mahdollisuus kertoa mielipiteensä arviointiselostuksen nähtävilläoloaikana, joka on 18.11.02 – 16.1.2003.

Arviointiselostuksesta voi esittää mielipiteitä ja lausuntoja kirjallisesti yhteysviranomaiselle, Uudenmaan ympäristökeskukselle, 16.1.2003 asti.

Lisätietoja hankkeesta antaa tieinsinööri Ari Puhakka, Uudenmaan tiepiiri, puh. 0204 22 2930.