Bra att veta


År 2002 var bruttonationalprodukten (BNP) 140 mrd. €. Trafiken utgör ca. 8 % av BNP.

93 % av persontrafiken och 69 % av godstrafiken sker på vägarna.

Bilbeståndet i Finland var 2,5 milj. bilar varav 2,2 milj. var personbilar.

Vägnätets totallängd är i Finland ca. 386 000 km, varav

  Allmänna vägar      78 137 km
  -med beläggning 64 %   50 355 km
  -motorvägar         602 km
  -gång- och cykelvägar   4 508 km
  -broar          13 979 st.
  

  Gator 26 000 km, andra vägar 280 000 (inkl. km privata vägar, skogsvägar)

66% av all vägtrafik i Finland sker på de allmänna vägarna.

Kostnaderna för väghållningen av de allmänna vägarna uppgår år 2002 till 845 Me.

Kapitalvärdet av allmänna vägar är inemot 15 mrd. €.


förstasidan