toiminta-sivu | etusivu

SAIMAAN SILTA

PÄÄTIEVERKOSTON VIIMEINEN LOSSI POISTUI

Kaakkois-Suomen tiepiiriin rakennetulle Puumalansalmen sillalle siirrettiin liikenne 6.10.1995. Samalla maamme valta- ja kantateiden viimeinen lossi poistui.

Siltatyö käynnistyi syyskuun lopussa 1993. Urakkasopimuksen mukaan sillan tuli olla otettavissa liikenteelle ja hissitorni otettavissa käyttöön 31.10. 1995. Tämä vaihe saavutettiin lähes kuukauden etuajassa

Koko hankkeen toteutuneet kustannukset tie-, ym. töineen olivat 74 Mmk. Alkuperäinen kustannusarvio alittui noin 5 %:lla. Sillan ja siihen liittyvän hissitornin urakkasumma oli 54 Mmk ja urakoitsija oli YIT-Yhtymä Oy. Verrattaessa sillan hintaa muihin maamme suuriin siltoihin on se erittain halpa, kansineliöyksikköhinnaltaan runsaat puolet muista.

Mitä erikoista ja ainutlaatuista työssä on ollut? Jokainen siltapaikka on suunnittelun kannalta tärkeä. Niin tämäkin. Silta tuli Saimaan syväväylän päälle ja keskelle kirkonkylää.

Vaihtoehdoista tunneli, vinoköysisilta, avattava silta, palkkisillat tai syväväylän siirto kanavaan valittiin toteutukseen teräsbetonikantinen liittopalkkisilta. Silta oli valmistuessaan maamme toiseksi pisin silta, 781 m. Teräsrakenteen asennustyössä vuolaan virran päällä asennettiin suurimpia siltatöissä näin käsiteltyjä kappaleita, suurin oli 106 m pitkä ja painoi 600 tonnia. Jalankulku- ja polkupyöräliikenteen johtaminen maisemahississä alhaalta tori- ja laituritasolta sillan kannelle on myös ainutlaatuista maassamme.

Sillan virallinen vihkiäistilaisuus oli 31.10.1995. Samalla silta sai kesällä järjestetyn yleisöäänestyksen tuloksena nimekseen Saimaan silta.

Täysin valmis hanke oli heinäkuussa 1996. Silta ja siihen liittyvä hissitornirakennelma ovat siroja ja tähän arvokkaaseen paikkaan sopivia. Puumala ja Saimaa ovat saaneet siltansa palvelemaan paikkakuntalaisia, kesäasukkaita ja turisteja sekä Savon ja Etelä-Karjalan välistä raskasta liikennettä. Lossin ja vesiliikenteen aiheuttamat liikennehäiriöt ovat poistuneet.


toiminta-sivu | etusivu