Vägförvaltningens www-service: videobilder från vägnätet

Vaalimaa gränsstation


Vaalimaa


Väglagskameror
förstasidan


Kameran fotograferar mot Finland.

Med Reload/Refresh får du den nyaste bilden!



Bilden producerad av Sydöstra Finlands vägdistrikt