VT3 Tampereen läntisen kehätien virtuaalimalli

Mikä virtuaalimalli on?

Virtuaalimalli on tietokoneella tehty realistinen ja helposti ymmärrettävä kolmiulotteinen malli suunnitelmasta ja nykyisestä ympäristöstä. Sen rakenteet on mallinnettu samalla tarkkuudella kuin ne on joko mitattu tai suunniteltu. Se on myös ainoa tapa tarkastella suunniteltua ympäristöä kaikista mahdollisista kuvakulmista, joista tärkein on sinun eli tulevan käyttäjän kuvakulma. Virtuaalimallin tai siitä napattujen kuvien tai animaatioiden avulla näet kohteen sellaisena kuin sen on ajateltu olevan valmiiksi rakennettuna. 

Havainnekuvia virtuaalimallista


Yleiskuva lounaasta

Rajasalmen sillat

Yleiskuva lännestä

Yleiskuva pohjoisesta

Kehätien alku Lakalaivasta

Pääradan ylittävä silta

Meluaitaa Härmälän kohdalla

Sarankulman eritasoliittymä

Meluvallia Partolan kohdalla

Linnakorven eritasoliittymä

Saapuminen Pirkkalan liittymään

Pirkkalan eritasoliittymä

Rajaniemen eritasoliittymä

Rajasalmen sillat

Melukaidetta Rajasalmessa

Pitkäniemen eritasoliittymä

Siltarakenteita Pitkäniemessä

Siltarakenteita Pitkäniemessä

Ramppien erkaneminen sillalla

Pitkäniemen eritasoliittymä

Meluaitaa Kalkussa

Kalkun eritasoliittymä

Kalkun eritasokiertoliittymä

Myllypuronkadun eritasoliittymä

Näkymä Myllypuronkadun jälkeen

Saapuminen Soppeenmäkeen

Pikku-Ahveniston eritasoliittymä

Pikku-Ahveniston eritasoliittymä

Hiihtotunneli alittaa moottoritien

Kehätie päättyy

Animaatioita virtuaalimallista

Animaatiot vaativat Windows Media Player 7 tai uudemman toimiakseen. Videot on pakattu pieneen kokoon, jotta niitä voitaisiin katsella myös "hitaammilla" yhteyksillä. Voit myös tallentaa videot omalle levyllesi hiiren oikealla napilla Save target -toiminnolla. Videoiden keskimääräinen tiedostokoko on 2 Mt ja reaaliaikaisen katselun kaistavaatimus 512 kbit/s.


Lento kehätien läpi (5.6Mt)

Lakalaivan eritasoliittymä (2.5Mt)

Sarankulman eritasoliittymä (1.8Mt)

Linnakorven eritasoliittymä (1.7Mt)

Pirkkalan eritasoliittymä (2.1Mt)

Rajaniemen eritasoliittymä (2.1Mt)

Rajasalmen sillat (1.4Mt)

Pitkäniemen eritasoliittymä (2.4Mt)

Kalkun eritasoliittymä (2.5Mt)

Myllypuronkadun eritasoliittymä (2.1Mt)

Pikku-Ahveniston eritasoliittymä (2.1Mt)

Läpiajo (19.9 Mt)

Virtuaalimalli

Virtuaalimalli on toteutettu Viasys Oy:n kehittämällä NovaPOINT Virtual Map teknologialla suoraan kartta-, maasto- ja suunnitelmatiedoista ja sitä voidaan täydentää ja muokata tarpeen vaatiessa. Virtuaalimallia katsellaan erillisellä katseluohjelmalla ja siihen soveltuvalla tietokoneella. Virtuaalimalliin tutustumisesta on mahdollista sopia ottamalla yhteyttä Tiehallinto / Hämeen tiepiiri.

Lisätietoja:

Tiehallinto

Hämeen tiepiiri

Åkerlundinkatu 5 B

33100 Tampere

puh. 0204 22 11

email: [email protected]