Tiehallinnon pääsivujen linkkilista
 
  Valtatie 4 välillä
Lusi - Vaajakoski
Etusivu
Nykytilanne
Toimenpiteet
Suunnitelmat
Rakentaminen
Yhteystiedot
Palaute (s-postilla)
 
Keski-Suomen tp

Hämeen tiepiiri

Hankesivu

Hankkeen esite
(pdf 910k)

Valtatie 4 on Suomen tieverkon selkäranka ja sen asema valtakunnan merkittävimpänä etelä-pohjoissuuntaisena pääväylänä on vahva. Helsingistä Utsjoelle kulkeva väylä on E75-tienä osa eurooppalaista TEN-päätieverkkoa.

Heinolan Lusista Jyväskylän maalaiskunnan Vaajakoskelle ulottuva valtatiejakso on kapea, mäkinen ja mutkainen. Liikenne jonoutuu helposti ja vaaratilanteita syntyy usein.

Lusi-Vaajakoski -tieosuuden parantaminen on Tiehallinnon toiminta- ja taloussuunnitelmassa esitetty aloitettavaksi vuosina 2005-2006.

Tavoitteena on tien sujuvuuden ja turvallisuuden lisääminen nykyistä tietä parantamalla.

Parantamistoimenpiteet ovat:
Valtatie parannataan pääosin nykyiselle paikallaan
Uutta tietä rakennetaan noin 23 km
Nopeustaso vapailla osuuksilla on 100 km/h, pääliittymissä 80 km/h
Tie levennetään parannettavilla osuuksilla, piennarleveys lisääntyy
Tielle rakennetaan ohituskaistoja keskimäärin 4 km:n välein
Pääliittymiä parannetaan ja tehdään yksityistiejärjestelyjä
Lisätään tievalaistusta, kevytliikenneväyliä ja alikulkukäytäviä
Rakennetaan riista-aitoja ja -alikulkuja
 

alkuun | Tiehallinnon etusivu | palaute | yhteys | haku | sisältö