Tiehallinnon pääsivujen linkkilista
 
 
Parantamisen periaatteet
Etusivu
Taustat
Parantamisen periaatteet
Suunnitelmat
Rakentaminen
Yhteystiedot
Palaute

Parantaminen tehdään mahdollisimman paljon nykyistä tietä hyödyntäen
Tietä levennetään
Ohituskaistat noin 10km välein
Liittymien turvallisuutta parannetaan
Riista-aidan rakentaminen
   


Tien parantamisen kokonaisrahoitus on 43,7 miljoonaa euroa ja toteutettavat parantamistoimenpiteet on suhteutettu tähän enimmäiskustannukseen.

Valtatien parantaminen tehdään mahdollisimman paljon hyödyntäen nykyisiä tierakenteita ja maastokäytävää. Kolmasosa tielinjasta parannetaan nykyiselle paikalleen, kolmasosa nykyisen tien välittömään läheisyyteen ja kolmasosa uuteen maastokäytävään nykyisen tien ulkopuolelle. Kaikissa tapauksissa parantaminen on sopeutettu ympäristöön mahdollisimman hyvin.

Tielinjauksen ja tasauksen parantamisessa on mitoitusnopeutena 100 km/h, joka tulee nopeusrajoitukseksi parantamisen jälkeen koko osuudelle lukuun ottamatta rajattuja pistenopeusrajoituskohtia taajamaliittymien kohdilla.

Tie levennetään valtatien edellyttämään 10,5 metrin leveyteen. Ohitusmahdollisuuksien parantamiseksi tehdään ohituskaistoja noin 10 km välein. Osa ohituskaistoista toteutetaan kohdakkain. Ohituskaistoilla vastakkaiset ajosuunnat erotetaan toisistaan kaiteella, kadetyyppinä on joko
vaijerikaide tai putkipalkkikaide.

Vaarallisimmat yleisten teiden ja yksityisteiden liittymät parannetaan turvallisimmiksi joko nykyisillä paikoillaan tai toteuttamalla laajempia yksityistiejärjestelyjä. Osa rautatien tasoristeyksistä poistetaan eritaso- ja yksityistiejärjestelyiden avulla.

 


alkuun | Tiehallinnon etusivu | palaute | yhteys | haku | sisältö