Valinnat
Tiehallinto


Perustietoja tieliikenteestä ja teistä

Suomalaiset tekevät päivässä keskimäärin 2,8 matkaa ja käyttävät niihin aikaa 83 minuuttia. Matkojen keskipituus on 16 km ja päivän aikana liikutaan 45 kilometriä henkeä kohden (Henkilöliikennetutkimus 1998-99).

Henkilöliikenteestä 93% ja tavaraliikenteestä 69% kulkee tiestöllä.

Suomen autokanta on 2,5 milj. autoa, josta henkilöautoja on 2,2 milj. kappaletta. Kuvassa on autokannan ja liikennesuoritteen kehitys ja ennuste vuoteen 2020 saakka.

Suomen tieverkon pituus on noin 386 000 km, josta yleisiä teitä on 78 137 km (20%), näistä on:

 • päällystetty 50 355 km (64%)
 • pääteitä 13 260 km
 • moottoriteitä 602 km
 • kevyen liikenteen väyliä 4 508 km
 • siltoja 13 979 kpl
 • Katuja on noin 26 000 km ja muita teitä (sis. yksityistiet, metsäautotiet yms.) 280 000 km.

  V. 2002 liikennesuorite koko tieverkolla oli 48,8 mrd. autokm, siitä yleisten teiden osuus oli 32,2 mrd. autokm eli 66%. Yleisten teiden liikennesuorite kasvoi v. 2002 2,9%.

  Yleisten teiden pääoma-arvo on noin 15 mrd. euroa. Vuonna 2002 bruttokansantuote oli 140 mrd. euroa (markkinahintaan).


  alkuun | etusivu | palaute | yhteys | haku | sisältö