Riksväg 6 Forsby - Kouvola

     
Planeringsavsnitt

Riksväg 6 är en del av riksvägnätet och det internationella huvudvägnätet (TERN) i Finland. Vägen är den viktigaste förbindelsen från Östra Finland till huvudstadsregionen och hamnarna. Den är också en av de mest attraktiva turistvägarna i Finland.

Trafiksäkerheten på riksväg 6, avsnittet Forsby.– Kouvola, är betydligt sämre än medeltalet för riksvägarna. Trafiken är livlig på vägavsnittet. Under vardagar är trafiken 6000 – 7000 bilar i dygnet och under veckoskiften ännu större.

Vägens tekniska nivå är otillräcklig med hänsyn till vägens betydelse och dess trafikmängder. Avsikten är att förbättra vägavsnittet genom att bredda körbanan, bygga om de livligaste korsningarna till planskilda anslutningar samt räta ut vägens kurvor.

Broschyr, oktober 2000 (pdf, 524 kB)

Planeringsavsnitt:


  Forsby - Rudom, utredningsplan (färdigställts i oktober 2000)
  Forsby - Rudom, vägplan (uppdaterat 11.6.2001)
  Rudom - Kimoböle, vägplan (uppdaterat 12.2.2001)
  Kimoböle-Kouvola, arbetsplan
  
  Tiehallinto, toiminta

Copyright © 2001 Vägförvaltningen

Realisering av sidor: LT-Konsulter Ab