Valinnat
Tiehallinto
 
Organisaatio
Johtokunta

Tiehallinto

Tiepiirit
Liikennekeskus
 
Digiroad
Erikoiskuljetukset
Julkaisut

Kirjasto 
Liikennemerkit
Liikenneturvallisuus
Lupapalvelu
Museotiet
Ohjejulkaisut
Sillat
Tieinfo
Tiehistoriaa
Tieturvakoulutus

Tilastoja
Tulevaisuustieto
Tutkimus
WWW-linkkejä
Yksityistiet
Ympäristö
 
Työpaikat

Tiehallintotietoa
- Organisaatiokaavioita

Tekijänoikeus- ja vastuulausumat

Tiehallinto palvelee ja tekee yhteistyötä

Tiehallinto  
 
Tiehallinto vastaa ajoneuvoliikenteen ja kevyen liikenteen sujuvuudesta, mukavuudesta ja turvallisuudesta. Yhteistyössä muista liikennemuodoista vastaavien kanssa Tiehallinto suunnittelee, ylläpitää, kehittää koko liikennejärjestelmää. Tienpidon asiantuntijana Tiehallinto osallistuu aktiivisesti yhdyskuntien maankäytön ja liikennejärjestelmien suunnitteluun. Yhteistyön avulla Tiehallinto pystyy tarjoamaan asiakkailleen - tienkäyttäjille ja eri sidosryhmille - entistä parempaa palvelua.

Tienkäyttäjien oheispalvelut, tiedotus tie- ja kelioloista, liikenteen haitoista ja esteistä sekä suositeltavista ajoreiteistä kuuluu peruspalveluun.

Ympäristöstä huolehtiminen on Tiehallinnossa tärkeää ja se otetaan huomioon niin liikennejärjestelmäsuunnittelussa kuin tienpidossa.

Tiehallinto on aktiivisesti mukana kansainvälisessä yhteistyössä.


alkuun | etusivu | palaute | yhteys | haku | sisältö