Valinnat
Tiehallinto


Edellinen sivu

Verkkojulkaisut
 

 

Tiehallinnon toiminta- ja taloussuunnitelma 2004 - 2007

Viitejulkaisut
(Joitakin katsottavana my�s verkosta, osa valmistumassa)

 1. Tie- ja liikenneolojen tavoitetila, Tiehallinto 2003
 2. Teiden talvihoito, Talvihoidon toimintalinjat 2001, TIEH 1000035. Helsinki 2001 (pdf 490k)
 3. Sorateiden toimintalinjat, laadittavana 2003
 4. Liikenneymp�rist�n hoito, Toimintalinjat ja laatuvaatimukset, TIEL 2230052, Helsinki 1999
 5. P��llystettyjen teiden yll�pidon toimintalinjat ja ohjaus, TIEL 1000019, Helsinki 1999, tarkistetaan 2003
 6. Siltojen hoidon, yll�pidon ja korjauksen toimintalinjat, TIEL 2230051, Helsinki 1998.
 7. Liikenteen hallinnan toimintalinjat, TIEL 1000032, Helsinki 2000. (pdf 2600k)
 8. P��teiden kehitt�misen toimintalinjat, valmistuu 2003
 9. Tiehallinnon toimintalinjat kaupunkiseuduilla, Tiehallinto 2003
 10. Joukkoliikenteen toimintaedellytysten parantaminen, TIEL 10000028, Helsinki 2000
 11. Liikenneturvallisuus 2005, Tielaitoksen toimintalinjat liikenneturvallisuuden parantamiseksi, ISBN 951-726-371-6, Helsinki 1997
 12. Tielaitoksen liikenneturvallisuusohjelma 2005, TIEL 1000022, Helsinki1999, tarkistetaan 2003
 13. Tiehallinnon ymp�rist�politiikka ja -ohjelma 2001-2005; Tiehallinto 2001, TIEH 1000036 (pdf 275k)

alkuun | etusivu | palaute | yhteys | haku | sis�lt�