Valinnat
Tiehallinto


Tiepiirien TTS
Uusimaa
Turku
Kaakkois-Suomi (pdf)  
H�me

Savo-Karjala
Keski-Suomi
Vaasa
Oulu
Lappi

Verkkojulkaisut
Ajankohtaista

PDF?

Tiehallinnon toiminta- ja taloussuunnitelma 2004 - 2007
Tiehallinnon toiminta- ja taloussuunnitelma 2004 - 2007 (pdf 4700k) - Viitejulkaisut
Tts-julkaisu, (hankekortit erikseen, pdf 1800k)
Hankkeiden hankekortit yksitt�isin�
Hankkeiden hankekortit yhdess� (pdf 2900k)
Teemapakettien kortit

TTS 2004-2007Tiehallinnon toiminta- ja taloussuunnitelma (TTS) on osa valtionhallinnon sunnitteluj�rjestelm��. Se laaditaan vuosittain liikenneministeri�n antamien ohjeiden mukaisesti.

Tiehallinnon TTS sis�lt�� tienpidon keskeiset painotukset ja suunnitelmakauden tavoitteet tiepiireiss� tapahtuvan toiminnansuunnittelun l�ht�kohdaksi.

Suunnitelma sis�lt�� suurten tieverkon kehitt�mishankkeiden hankekorin. Muiden tieinvestointien ohjelmat esitet��n tiepiirien toiminta- ja taloussuunnitelmissa.

Tiehallinnon toiminta- ja taloussuunnitelmaa koskeviin kysymyksiin vastaavat johtaja Aulis Nironen p. 0204 22 2042 ja johtaja Jani Saarinen, p. 0204 22 2436. Mahdolliset kommentit suunnitelmasta toivotaan l�hetett�v�n s�hk�postina tai s�hk�postin tekstitiedosto- liitteen� osoitteella [email protected]

PDF-tiedostot
Suunnitelmajulkaisu ja hankekortit ovat saatavana  pdf-tiedostoina. Niiden katseluun tarvitaan ilmainen Acrobat Reader -ohjelma. Sen voi saada Adoben www-palvelusta.

Hankeohjelman hankekortit 
(pdf-tiedostoja, koko alle 200k)

TA2003:n hankkeet

K�ynnisss� olevat (linkit hankesivuille)

Vuoden 2003 TA:ssa aloitettavia

TA2002:n periaatep��t�s toteuttamisesta

Esitys hankeohjelmaksi vuosille 2004 - 2007

Isot kehitt�mishankkeet

Mahdolliset lis�hankkeet

Teemapaketit


alkuun | etusivu | palaute | yhteys | haku | sis�lt�