Valinnat
Tiehallinto


Tiepiirien TTS
Uusimaa
Turku
Kaakkois-Suomi (pdf)  
Häme

Savo-Karjala
Keski-Suomi
Vaasa
Oulu
Lappi

Verkkojulkaisut
Ajankohtaista

PDF?

Tiehallinnon toiminta- ja taloussuunnitelma 2004 - 2007
Tiehallinnon toiminta- ja taloussuunnitelma 2004 - 2007 (pdf 4700k) - Viitejulkaisut
Tts-julkaisu, (hankekortit erikseen, pdf 1800k)
Hankkeiden hankekortit yksittäisinä
Hankkeiden hankekortit yhdessä (pdf 2900k)
Teemapakettien kortit

TTS 2004-2007Tiehallinnon toiminta- ja taloussuunnitelma (TTS) on osa valtionhallinnon sunnittelujärjestelmää. Se laaditaan vuosittain liikenneministeriön antamien ohjeiden mukaisesti.

Tiehallinnon TTS sisältää tienpidon keskeiset painotukset ja suunnitelmakauden tavoitteet tiepiireissä tapahtuvan toiminnansuunnittelun lähtökohdaksi.

Suunnitelma sisältää suurten tieverkon kehittämishankkeiden hankekorin. Muiden tieinvestointien ohjelmat esitetään tiepiirien toiminta- ja taloussuunnitelmissa.

Tiehallinnon toiminta- ja taloussuunnitelmaa koskeviin kysymyksiin vastaavat johtaja Aulis Nironen p. 0204 22 2042 ja johtaja Jani Saarinen, p. 0204 22 2436. Mahdolliset kommentit suunnitelmasta toivotaan lähetettävän sähköpostina tai sähköpostin tekstitiedosto- liitteenä osoitteella [email protected]

PDF-tiedostot
Suunnitelmajulkaisu ja hankekortit ovat saatavana  pdf-tiedostoina. Niiden katseluun tarvitaan ilmainen Acrobat Reader -ohjelma. Sen voi saada Adoben www-palvelusta.

Hankeohjelman hankekortit 
(pdf-tiedostoja, koko alle 200k)

TA2003:n hankkeet

Käynnisssä olevat (linkit hankesivuille)

Vuoden 2003 TA:ssa aloitettavia

TA2002:n periaatepäätös toteuttamisesta

Esitys hankeohjelmaksi vuosille 2004 - 2007

Isot kehittämishankkeet

Mahdolliset lisähankkeet

Teemapaketit


alkuun | etusivu | palaute | yhteys | haku | sisältö