SKÅLDÖN TIEYHTEYDEN KEHITTÄMINEN
Tiedote 1 (tammikuu 1999)
Tiedote 2 (maaliskuu 1999)
Tiedote 3 (kesäkuu 1999)
Tiedote 4 (marraskuu 1999)
Tiedote 5 (helmikuu 2000)
Tiedote 6 (maaliskuu 2000)
Tiedote 7 (kesäkuu 2000)

Yhteysviranomaisen lausunto
Skåldön YVA:n tiedot
(Ympäristöhallinnon palvelimelta)

  Yhteystiedot

  Tiehallinto

  På svenska


Tiehallinto

Suunnittelukohde
© Karttakeskus L2496/99